هزینه آزمایش ژنتیک آزمایش‌های ژنتیکی چرا و برای چه کسانی؟ با خبر شدیم قرار است انجام آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج در برنامه ششم توسعه کشور اجباری شود. البته انجام چنین […]