ژنتیک

ذهن شما میتواند حتی ژن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

ژنتیک

تحقیقات متعدد نشان میدهد که ذهن شما میتواند حتی ژنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد و آنها را فعال یا غیر فعال کند. این بدین معناست که کسانی که ویژگیهای ژنتیکی خود را، عامل اصلی مشکلات یا بیماریهای فعلی خود میدانستند، کم کم باید به دنبال بهانه های دیگری بیفتند.

شما قادرید حتی وضعیت ژن‌ها را نیز تغییر دهید.

۱- تحقیقات جدید نشان می‌دهد که افکار، احساسات، باورها و نگرش غالب شما به زندگی، کدهای ژنتیکی و ساختار فیزیکی بدن شما را تحت تاثیر قرار میدهد. تحقیق جالب دیگری، نشان میدهد که وقتی یک کودک، به فرزند خواندگی یک خانواده در می آید، با وجود اینکه نسبت ژنتیکی و خونی با آنها ندارد، اما کماکان دقیقا مستعد همان بیماریهایی میشود که در آن خانواده رایج بوده است. علت این موضوع، این است که او در هاله و میدان انرژی این خانواده قرار گرفته است و باورها و طرز نگاه آنها به زندگی را میگیرد. و امواج فکری، روی هرچیزی تاثیر میگذارند.

ژنتیک

ژنتیک

۲- دکتر لیپتون، یک پیشتاز در زمینه عملی ساختن اصول فیزیک کوانتوم، در فیلد بیولوژی سلولی است. در حالی که علم بیولوژی سلولی بصورت رایج، روی قوانین رایج جهان فیزیکی، حاکم بر عملکرد مولکولها متمرکز است، کارهای دکتر لیپتون، متمرکز روی مکانیزم هایی است که در آنها، انرژی، به شکل باورها، افکار و احساسات انسانها، بیولوژی و حتی کد ژنتیکی بدنشان را تحت تاثیر قرار میدهد. دکتر لیپتون بصورت خلاصه بیان میدارد که انسانها میتوانند فعالیت ژنها را نیز کنترل کرده و توسط باورهایشان، کد های ژنتیکی بدن خود را نیز تغییر دهند.

این تحقیق بسیار ارزشمند است زیرا مجددا تایید میکند که وضعیت انرژی، افکار، احساسات و باورهای شما، حتی میتواند ساختار فیزیکی بدن شما را نیز تغییر دهند. قبلا، تحقیق دیگری توسط Norman Doidge که در کتاب “The Brain That Changes Itself” منتشر شده بود، نشان داد که افکار غالب شما، ساختار فیزیکی مغزتان را در مدت کوتاهی تغییر میدهند.

برای دوستانتان بفرستید تا آنها هم بداند که هر مشکلی را حتی مشکلات و خصوصیات ژنتیکی را می توان تغییر داد‌، کافی است تصمیم بگیرید.

ذهن شما میتواند حتی ژن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
چقدر خوب بود؟