مصوبه وزارت بهداشت آزمایشگاه

مصوبه جدید وزارت بهداشت :

«طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اداره آزمایشگاه‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به ارتقای توانمندی دانش‌آموختگان دوره‌های تخصصی رشته‌های تحصیلی علوم آزمایشگاهی، با برگزاری دوره‌های تکمیلی تخصصی بوده و چارچوب نحوه برگزاری این دوره‌ها توسط وزارت بهداشت تدوین شده است.

طبق این مصوبه و با بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده، افرادی که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی شامل :

ایمنی‌شناسی

انگل‌شناسی پزشکی

باکتری‌شناسی پزشکی

بیوشیمی بالینی

ژنتیک پزشکی

میکروب‌شناسی پزشکی

قارچ‌شناسی پزشکی

ویروس‌شناسی پزشکی

هماتولوژی آزمایشگاهی

و بانک خون

دارای دکترای تخصصی (PhD) و یا تخصص بوده و پس از فراغت از تحصیل دارای حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی خود باشند، مجاز خواهند بود در صورت قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه وارد دوره تکمیلی شوند».

 

وب سایت آزماتو

مصوبه وزارت بهداشت آزماتو نمونه گیری در منزل نمونه گیری خون در منزل آزمایش خون در منزل آزمایش آنلاین آزمایشگاه آنلاین

مصوبه وزارت بهداشتآزمایشگاه

مصوبه وزارت بهداشت

مصوبه جدید وزارت بهداشت درباره فلوشیپ آزمایشگاه
چقدر خوب بود؟