لیست آزمایشگاه های شهر قم

لیست آزمایشگاه های شهر قم

 لیست آزمایشگاه های ‌ تشخیص طبی استان قم
نام ازمایشگاه labتلفنآدرس
آزمایشگاه -امیرالمومنین۷۷۴۴۱۳۵-۷خ انقلاب جنب حسینه نجفیهاك۳
آزمایشگاه -قرآن وعترت۷۷۴۱۵۲۵-۶خ حجتیه مقابل مدرسه حجتیه
آزمایشگاه نكوئی۷۱۱۸۱خ آذر فلكه نكوئی
آزمایشگاه كامكار۷۷۱۳۵۱۱-۴خ باجك
آزمایشگاه پارس۸۸۳۳۵۹۸خ امامزاده ابراهیم م معصومیه
آزمایشگاه پاستور۶۶۰۱۳۶۳میدان سعیدی كوی فرهنگ
آزمایشگاه پردیسان۲۸۰۶۳۳۰-۶۰-۵۰پردیسان بلوارفرهنگ فرعی دوم
آزمایشگاه پلاسما۲۹۲۷۰۶۰خ دورشهر ك ۱۰مجتمع بهاران ط ۱
آزمایشگاه پویا۶۶۶۲۹۱۷خ امام م شهید زین الدین
آزمایشگاه آرمان۷۷۱۶۶۳۳خ ۱۹دی روبروی تالار طاووس
آزمایشگاه الغدیر۸۸۵۱۳۰۹خ نیروگاه نرسیده به میدان
آزمایشگاه امام سجاد ع۸۸۲۵۹۷۰خ نیروگاه روبروی اداره برق
آزمایشگاه امام صادق۸۸۴۴۰۴۰-۲خ نیروگاه ابتدای بلوار شاهد
آزمایشگاه امین۷۷۴۰۷۸۳خ صفائیه كوی بیگدلی
آزمایشگاه ایران۲۹۳۵۱۴۰-۲۹۰۴۲۶۵بلوار امین كوچه ۷ پ۱۵
آزمایشگاه بقیه الله
آزمایشگاه بوعلی۷۷۴۹۰۵۱خ صفائیه ك ۳۴ ساختمان پزشكان بوعلی
آزمایشگاه جراحی محدود فارابی۷۷۶۰۴۰۱-۲۵۵م عماریاسرك۱۸
آزمایشگاه حضرت ابوالفضل۸۸۴۰۱۵۳خ امامزاده ابراهیم بعداز ۲۰م مطهری
آزمایشگاه حكیم۸۸۵۴۰۴۰خ شاهد شرقی نبش كوچه ۳۲
آزمایشگاه خدمه اهل بیت ع۷۷۱۷۵۵۲-۷۷۵۸۶۰۹خ۵۵م عمار یاسر تقاطع ۷م ك۲۷
آزمایشگاه دانش۷۷۰۵۲۲۶خ۱۹ دی روبروی بیمارستان كامكار
آزمایشگاه حضرت معصومه۶۶۵۱۸۰۱-۹خ امام جنب مسجد امام حسن عسگری
آزمایشگاه درمانگاه قائم۷۲۳۶۲۱۵خ كلهربعد ازم مجیدیه روبروی مسجد منتظر
آزمایشگاه درمانگاه نور۷۲۲۲۲۴۴-۵آذر میدان پلیس
آزمایشگاه دی۷۷۱۶۶۳۶خ آذر پ ۱۵ روبروی بیمارستان ایزدی
آزمایشگاه رازی۶۶۰۰۱۷۹میدان مطهری
آزمایشگاه زكریا۶۶۰۱۶۹۰خ امام روبروی ۸ م لوله
آزمایشگاه سینا۸۸۲۸۸۷۲خ نیروگاه خ جوادالائمه پ ۶
آزمایشگاه شفاء۷۷۲۸۵۱۶خ آذر نرسیده به نكوئی ك۷۲
آزمایشگاه شهید فتاحی۶۶۰۸۳۵۴خ امام ۲۰متری شهید بهشتی روبروی مخابرات
آزمایشگاه غرضی
آزمایشگاه فاطمه الزهرا۷۷۳۳۸۹۹خ دروشهر ك۲۹پ۱۱۵
آزمایشگاه فرهنگیان آموزش وپرورش۷۷۲۷۶۸۸خ۱۹ دی فلكه باجك روبروی استانداری
آزمایشگاه قائم۶۶۲۲۹۲۲خ ۲۰ م شهیدبهشتی بعد از ۱۰ م امیرالمومنین
آزمایشگاه كیمیا۶۷۰۲۲۱۲۷تیر پ ۱۹
آزمایشگاه مركز بهداشت۶۶۰۰۰۱۷خ امام ۲۰م شهیدبهشتی
آزمایشگاه مصدق۶۶۱۹۶۱۹خ۷تیر ك۷ پ ۱۲و ۱۴
آزمایشگاه نور۲۹۱۳۸۴۲خ ۴۵م صدوق بعداز ۲۰م امام حسین
آزمایشگاه ولی عصر عج۲۹۲۰۰۱۲خ ۴۵ م صدوق فلكه زنبیل آباد ساختمان باران
آزمایشگاه-دارالشفا حضرت مهدی ع۷۲۵۳۲۹۹-۷۲۵۵۰۸۴جمكران
آل محمد-آزمایشگاه۶۶۱۱۶۴۴-۶۶۰۹۹۰۰امام بعد از م امام جنب سپاه
آزمایشگاه گلپایگانی۶۱۶۱۱۱۱-۵خ مولوی
آزمایشگاه ایزدی۷۲۱۱۳۰۱-۵خ آذر بعد ازپمپ بنزین
آزمایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب ع۲۱۳۸۷۳۵-۲۱۳۸۷۳۶خ بوعلی
آزمایشگاه حضرت معصومه۶۶۵۱۸۰۱-۹خ امام جنب مسجد امام حسن عسگری
آزمایشگاه شهیدبهشتی۶۱۲۲۰۰۰فلكه آزادگان

 

در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در آزمایشگاه و فرایند آزمایش موارد را به ما اطلاع دهید.

لیست آزمایشگاه های شهر قم

لیست آزمایشگاه های شهر قم
چقدر خوب بود؟