نمونه گیری ادرار برای آزمایش کشت ادرار به موارد زیر با دقت عمل کنید تا جواب آزمایش شما دقیق نشان داده شود.

 

نمونه گیری ادرار برای آزمایش کشت ادرار

 

ظرف درب‌دار كه در اختيار شما قرار گرفته استريل است در حفظ آن دقت كنيد.
۲- درظرف را مدت طولاني باز نگه نداريد و فقط يكبار باز شود.
۳- ابتدا خود را با آب بشوييد و با دستمال كاغذي خشك كنيد.
۴- چند قطره اول ادرار را دورريخته و وسط ادرار را در ظرف بريزيد
۵- ميزان ادرار دفع شده بايد نيمي از ظرف را پر نمايد.(چنانچه در شکل روبرو نشان داده شده است)
۶- نمونه تهيه شده را در یخچال مخصوص آزمایشگاه قرار دهید اگر نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه می شود سريعاً به آزمايشگاه منتقل گردد.۷- ظرف درب‌دار كه در اختيار شما قرار گرفته استريل است در حفظ آن دقت كنيد.
۸- درظرف را مدت طولاني باز نگه نداريد و فقط يكبار باز شود.
۹- ابتدا خود را با آب بشوييد و با دستمال كاغذي خشك كنيد.
۱۰- چند قطره اول ادرار را دورريخته و وسط ادرار را در ظرف بريزيد
۱۱- ميزان ادرار دفع شده بايد نيمي از ظرف را پر نمايد.(چنانچه در شکل روبرو نشان داده شده است)
۱۲- نمونه تهيه شده را در یخچال مخصوص آزمایشگاه قرار دهید اگر نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه می شود سريعاً به آزمايشگاه منتقل گردد.

 

 

 

راستی می دونستی می تونین با ثبت درخواست آزمایش در سامانه آزماتو به جای اینکه شما به آزمایشگاه برید متخصصین علوم آزمایشگاه ی به محل شما میان و آزمایش شما را انجام میدن ثبت درخواست نمونه گیری در محل

طرز نمونه گيري ادرار براي آزمايش كشت و كامل ادرار
چقدر خوب بود؟