جهت انجام آزمايش مايع مني (اسپرم) رعايت نكات زير الزامي مي باشد:
• به منظور تهیه نمونه مناسب و بدون آلودگی بایستی قبل از نمونه گیری دست ها و ناحیه تناسلی را کاملاً با آب و صابون بشوئید وتمیز نمائید.
• در هنگام گرفتن نمونه از زمان انزال قبلي حداقل سه روز گذشته باشد.
• نمونه را به طور كامل در ظرفي كه در اختيار شما قرار داده شده بريزيد و تحويل مسئول نمونه برداري نمائيد. تهيه نمونه در آزمايشگاه مناسب‌تر است ولي در مواردي كه نمونه در منزل تهيه مي شود بهتر است ظرف نمونه در يك دستمال پيچيده شده تا ازصدمات محيط محفوظ بماند و در مدت زماني كمتر از۲۰ دقيقه تحويل آزمايشگاه دهيد.
• در زمان تسليم نمونه به آزمايشگاه، نمونه بردار را آگاه سازيد و زمان تهيه نمونه را نيز اعلام نمائيد. نمونه را در دستشويي و يا محل نمونه‌گذاري رها نكنيد.
• جهت تحویل نمونه روزهای عادی تا ساعت ۱۳ و روزهای جمعه تا ساعت ۳۰/۱۰ صبح مراجعه نمایید.
• جواب آزمايش يك روز بعد از تسليم نمونه آماده خواهد شد.

اطلاعات لازم جهت ازمايش اسپرم
(۱) رای، میانگین: ۳