کاربر گرامی جهت آگاهی از هزینه آزمایش خود لطفا عکسی خوانا از نسخه تهیه کرده و به حساب تلگرام زیر ارسال فرمایید:

و یا وارد ربات آزماتو به آدرس @azmato_support شده و از آنجا هزینه نسخه را استعلام فرمایید

حساب تلگرام ربات تلگرامerror: