آزمایش تیروئید TSH ازمایش تیرویید ناشتا آزمایش تیروئید چگونه انجام می شود؟ آزمایش تیروئید در بارداری آزمایش تیروئید در نوزادان آزمایشگاه

آزمایش Thyrotropin که با نام TSH شناخته میشود.

 

نام رسمی این آزمایش Thyroid-stimulating Hormone است.

 

تست های مرتبط با آزمایش TSH عبارتند از : Free T4, Free T3 and Total T3, Thyroid Panel, Thyroid Antibodies

 

 

آزمایش تیروئید TSH در یک نگاه

 

 

چرا آزمایش تیروئید TSH انجام می شود؟

برای نمایش و کمک به تشخیص اختلالات تیروئید؛ برای نظارت بر درمان کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید

 

چه مواقعی آزمایش تیروئید TSH بدهیم؟

برای غربالگری: غربالگری نوزادان به طور گسترده توصیه می شود؛ با این حال، در جامعه پزشکی هیچ توافقی وجود ندارد، زیرا برآورد سن بالاتری باید آغاز شود و یا اینکه بررسی باید انجام شود.

برای نظارت بر درمان: به عنوان راهنمای ارائه دهنده خدمات بهداشتی شما

در غیر این صورت: هنگامی که یک فرد علائم هیپرتیروئیدیسم یا کم کاری تیروئید و یا افزایش تریروئید داشته باشد

 

آزمایش تیروئید چگونه انجام می شود؟آزمایش تیروئید TSH

نحوه نمونه گیری مورد نیاز آزمایش تیروئید TSH ؟

نمونه خون گرفته شده از یک ورید در بازو و یا از زدن پاشنه نوزاد

 

آمادگی پیش از آزمایش تیروئید TSH مورد نیاز است؟

هیچ مورد نیاز نیست با این حال، بعضی از داروها می توانند با تست TSH تداخل داشته باشند، بنابراین به پزشک خود در مورد هر نوع دارو که مصرف می کنید بگویید. اگر هورمون تیروئید را به عنوان درمان برای بیماری تیروئید مصرف کنید، توصیه می شود قبل از اینکه دوز خود را برای آن روز مصرف می کنید، نمونه خون شما کشیده شود.

 

آزمایش تیروئید TSH

 

آزمایش تیروئید TSH ازمایش تیرویید ناشتا آزمایش تیروئید چگونه انجام می شود؟ آزمایش تیروئید در بارداری آزمایش تیروئید در نوزادان

آزمایش تیروئید TSH
چقدر خوب بود؟