براي تهيه نمونه مدفوع براي آزمايش خون در مدفوع رعايت شرايط زير الزامي است.۱- خانم هايي كه عادت ماهيانه هستند سه روز پس از پايان دوره فوق مي توانند اين آزمايش را انجام دهند.
۲- در صورتيكه مبتلا به بواسير يا شقاق مقعد و يا بيماريهاي خونريزي دهنده لثه و دهان كه خونريزي واضح دارند، هستند به آزمايشگاه اطلاع دهند.
۳- دو تا سه روز قبل از آزمايش گوشت قرمز- قلم –ترب-قارچ- موز- انگورو خربزه و اسفناج و جگر مصرف نكرده باشند.
۴- مصرف قرص‌هاي آهن، كپسول هماتينيك و ففول، ايندومتاسين،كلشيسين، آسپرين،بروفن، كورتن‌ها و ويتامين C بايد ۴۸ ساعت پيش از انجام آزمايش قطع شود.(براي قطع اين داروها با پزشك معالج خويش مشورت نمايند)

آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع
(۱) رای، میانگین: ۵