آزمایشگاه پیوند شیراز و آدرس و شماره تلفن ازمایشگاه پیوند شیراز به همراه ازمایشگاه پاتوبیولوژی پیوند شیراز ازمایشگاه ژنتیک پیوند جوابدهی ازمایشگاه پیوند شیراز

آزمایشگاه پیوند شیراز

 

آزمایشگاه پیوند شیراز

نام مسوول فنی : دکتر روزبهی-دکتر افراسیابی

نام موسس : دکتر هومان روزبهی

مدرک تحصيلي مسئول فني آزمايشگاه : متخصص آسيب شناسي باليني وتشريحي;#متخصص ژنتيك پزشكي

ساعت کاری آزمایشگاه پیوند شیرازآزمایشگاه پیوند شیراز

شنبه تا چهارشنبه:۰۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰

پنج شنبه:۰۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰

 

ساعات پذیرش

شنبه تا چهارشنبه:۰۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰

پنج شنبه:۰۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰

 

ساعات جوابدهی

شنبه الی چهارشنبه: ۱۶:۰۰ الی ۲۱٫۰۰

پنج شنبه: ۰۴:۰۰ الی ۱۸:۳۰

 

آدرس و شماره تلفن های آزمایشگاه پیوند

شیراز – خیابان اردیبهشت – حدفاصل ۲۰ متری و صورت گر – نبش کوچه ۲ – جنب برج الکترونیک – آزمایشگاه پیوند

۰۷۱-۳۱۲۱۷۸۰۰

 

خدمات آنلاین آزمایشگاه پاتوبیولوژی پیوند شیراز

جوابدهی غیرحضوریآدرس و شماره تلفن آزمایشگاه پیوند شیراز

ایمیل

فکس

جوابدهی حضوری :

ارسال با پیک

جوابدهی حضوری

ازمایشگاه پیوند شیراز و آدرس و شماره تلفن ازمایشگاه پیوند شیراز به همراه ازمایشگاه پاتوبیولوژی پیوند شیراز ازمایشگاه ژنتیک پیوند جوابدهی ازمایشگاه پیوند شیراز

نام مسوول فنی : دکتر روزبهی-دکتر افراسیابی

نام موسس : دکتر هومان روزبهی

مدرک تحصيلي مسئول فني آزمايشگاه : متخصص آسيب شناسي باليني وتشريحي;#متخصص ژنتيك پزشكي

شنبه تا چهارشنبه:۰۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰

پنج شنبه:۰۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰

ساعات پذیرش

شنبه تا چهارشنبه:۰۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰

پنج شنبه:۰۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰

 

ساعات جوابدهی

شنبه الی چهارشنبه: ۱۶:۰۰ الی ۲۱٫۰۰

پنج شنبه: ۰۴:۰۰ الی ۱۸:۳۰

شیراز – خیابان اردیبهشت – حدفاصل ۲۰ متری و صورت گر – نبش کوچه ۲ – جنب برج الکترونیک – آزمایشگاه پیوند

۰۷۱-۳۱۲۱۷۸۰۰

آزمایشگاه پیوند شیراز
(۲) رای، میانگین: ۵