آزمایشگاه نیما معرفی آزمایشگاه نیما ساعت کاری آزمایشگاه نیما آدرس و شماره تلفن آزمایشگاه نیما جوابدهی آنلاین آزمایشگاه نیما آزماتو خون گیری در منزل

معرفی آزمایشگاه نیما

آزمايشگاه تشخیص پزشکی نیما بعنوان يكي از آزمايشگاه هايي كه بر توسعه فني و رضايت بيماران تاكيد دارد بر آن است تا با استقراراستاندارد مديريت کيفيت ISO 9001 بازنگري سال ۲۰۰۸در راستاي ارتقاء سيستم هاي مديريت خود گام بردارد .
رئوس اصلي خط مشي آزمايشگاه پزشکي نیما براي استقرار اين سيستم عبارت است از:
بند یک: ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و ارتقا برنامه‌های آموزشی در جهت بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
بند دو: تمرکز بر انتظارات بیماران مراجعه کننده،ازمایشگاهها و پزشکان همکار
بند سه: ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات آزمایشگاهی برای تأمین انتظارات مشتریان
بند چهار: بهبود مستمر ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری
از آنجا ئيكه ، حفظ و نگهداري سيستم و در نهايت بهبود مستمر آن ، بدون همكاري و همدلي كاركنان محترم ممكن نمي باشد ، لذا از كليه همكاران انتظار دارد كه با درك مفاهيم مندرج در اين خط مشي ، از توانائي خويش براي تحقق اهداف ياد شده استفاده نموده و در جهت ارتقاء فردي و اعتلاي فعاليت هاي آزمايشگاه اهتمام ورزند .
همچنين مستدعي است اين سيستم را به منظور مناسب بودن با مقاصد سازمان و نيز هماهنگي با پيشرفتهاي سازمان هرساله مورد بازنگري قرار دهيد.
مديريت آزمايشگاه تشخیص پزشکی نیما
دکتر کیومرث احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه)

ساعت کاری آزمایشگاه نیما

ساعت کار شنبه تا چهارشنبه ۶٫۳۰ تا ۲۰
پنجشنبه ها از ۶٫۳۰ تا ۱۴

آدرس و شماره تلفن های آزمایشگاه نیما

تهران، خیابان پیروزی، صد دستگاه، مقابل ستاد نیروی هوایی، جنب بانک مسکن، ساختمان پزشکان شمیم

خدمات آنلاین آزمایشگاه تشخیص پزشکی نیما

جوابدهی غیرحضوری

جوابدهی تلگرام
جوابدهی وب سایت
جوابدهی ایمیل

جوابدهی حضوری :

ارسال با پیک
جوابدهی حضوری

 

آزمایشگاه نیما معرفی آزمایشگاه نیما ساعت کاری آزمایشگاه نیما آدرس و شماره تلفن آزمایشگاه نیما جوابدهی آنلاین آزمایشگاه نیما آزماتو خون گیری در منزل

آزمایشگاه نیما
(۲) رای، میانگین: ۳