آزمایشگاه نیلو خدمات آنلاین آزمایشگاه نیلو آدرس و شماره تلفن های آزمایشگاه نیلو ساعت کاری آزمایشگاه نیلو معرفی  آزمایشگاه نیلو آزماتو خون گیری در محل شما

معرفی  آزمایشگاه نیلو

آزمایشگاه نیلو در جهت افزایش اطلاعات عمومی بیماران در مورد تست های آزمایشگاهی و متغییرهایی که منجر به خطا در جواب آزمایش می شود یک سری مطالب آموزشی تهیه و در اختیار بیماران قرار می دهد از جمله کتابچه راهنمای بیماران که اطلاعات پایه ای در مورد تست هایی که نیاز به ناشتا بودن و یا رعایت یک سری مسائل خاص قبل از انجام تست دارند آورده شده است. به طور مثال آیا جویدن آدامس و یا کشیدن سیگار قبل از انجام تست های آزمایشگاهی که نیاز به ناشتا بودن دارند مجاز است؟ آیا تمامی تست های آزمایشگاهی نیاز به ناشتا بودن دارند؟ بهترین زمان انجام تست های آزمایشگاهی کی می باشد؟ برای جلوگیری از کبودی محل خونگیری چکار می توان کرد؟ یک سیکل قاعدگی طبیعی شامل چه مراحلی می باشد و چه ارتباطی با سطح هورمونها دارد؟ آیا می توانیم با رعایت یک سری از مسائل در جنسیت بچه دخیل باشیم؟

 

 

ساعت کاری آزمایشگاه نیلو

همه روزه به غير از تعطيلات رسمي

 

 

آدرس و شماره تلفن های آزمایشگاه نیلو

تلفن: ۸۹۴۲

خیابان ولیعصر  بالاتر از پارک ســـاعی  خیابان ۳۲  شماره ۴  طبقه ۲

 

 

خدمات آنلاین آزمایشگاه نیلو

جوابدهی اینترنتی

 

آزمایشگاه نیلو

 

آزمایشگاه نیلو خدمات آنلاین آزمایشگاه نیلو آدرس و شماره تلفن های آزمایشگاه نیلو ساعت کاری آزمایشگاه نیلو معرفی  آزمایشگاه نیلو آزماتو خون گیری در محل شما

 

معرفی آزمایشگاه نیلو
چقدر خوب بود؟